Osteopati

Osteopati – Manuell medicin

Osteopati [å´steopati] är något nytt för många svenskar. I länder som Schweiz, Storbritannien, Nya Zeeland och USA är det däremot en utbredd och erkänd medicinsk behandlingsform, som kan sammanfattas med orden manuell medicin. Osteopati bygger på att kroppen är en enhet där alla delar hänger ihop och är beroende av varandra. Den manuella medicinens uppgift är att rätta till kroppens obalanser och skapa det bästa möjliga utgångsläget för hälsa och välmående. När kroppen är i balans finns nämligen den optimala utgångspunkten för god hälsa.

Osteopatins tre grundprinciper:

• Kroppen är en helhet
• Kroppen har en självläkande förmåga
• Kroppens struktur och funktion är sammanlänkade

Vad gör en osteopat?

Det viktigaste, som osteopat, är att hitta orsaken till vad som hindrar kroppen från att läka sig själv. Kroppen är en komplex organism där obalanser bör behandlas för att kunna uppnå och bibehålla optimal hälsa. Varje människa är unik och har sin egen kroppshållning och skadehistorik som påverkar de den specifika kroppsstrukturen. Därför utgår en osteopat alltid ifrån varje enskild patients förutsättningar när han tittar på sambandet mellan kroppens uppbyggnad och hur den faktiskt fungerar. Osteopaten använder alltid sina händer för att undersöka om det finns obalanser i kroppen som bör åtgärdas. I de fall där obalans identifieras används olika tekniker och metoder för att återställa kroppens balans. En osteopat behandlar många olika åkommor som till exempel

 • rygg- och nackbesvär
 • ischias
 • huvudvärk
 • migrän
 • yrsel
 • andnings- och matsmältningsbesvär
 • premenstruella smärtor
 • sträckningar
 • muskel- och ledvärk
 • tennisarmbåge
 • förslitningsskador
 • stress.

Vid besöket undersöker man noga och ställer en rad frågor. Där vill man veta mer om det akuta problemet men även om andra besvär, skador, operationer med mera.
Mycket kanske inte verkar relevant för ditt akuta besvär men det är viktigt för att få en större bild av vad kroppen har varit med om. Det görs en observation (tittar på hållningen) och en undersökning av ben, muskler, leder och vävnader för att hitta strukturella obalanser i kroppen.