Laserbehandling

Medicinsk laserbehandling

Till skillnad från annat ljus så är laserljusets egenskaper unika. Dessa egenskaper har visat sig ha positiva egenskaper på celler och vävnader. Över 40 års forskning visar att rätt typ av laserljus av rätt styrka och dos påverkar läkning och smärta. När laserljus används för att minska smärta, inflammationer och främja läkning kallas det medicinsk laserbehandling.
Internationellt kallas denna behandlingsmetod oftast för Low Laser Therapy (LLLT).

Vad kan behandlas?

Vetenskaplig forskning, sk dubbelblinda studier, visar positiva resultat på bla ledvärk, nack- och ryggvärk. senproblem, knäartros, reumatism och muskelvärk, akuta skador och efter operation.
Positiva effekter uppnås även på rörlighet och livskvalitet. Generellt är att alla typer av inflammatoriska problem är utmärkta att laserbehandla.

Hur går behandlingen till?

Man belyser den del av kroppen där problemet sitter med laserljus. Oftast riktar man ett handstycke (sk prob) mot huden. Synligt laserljus, som rött eller grönt, används vanligtvis på ytliga problem, exempelvis sår, medan osynligt ljus oftast används på djupliggande problem såsom leder och muskulatur. På de kliniker som använder Irradia har personalen fått utbildning.